Zamknij

Napisz do nas


Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Treść wiadomości

Strona główna > Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Pierwszy krok w zawodową przyszłość”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pierwszy krok w zawodową przyszłość”. 
2. Organizatorem konkursu jest: Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest: Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na profilu facebookowym Europejskiej Grupy Doradczej: https://www.facebook.com/poprostupraca/
5. Konkurs trwa od dnia 16.11.2017 od godziny 12 do dnia 4 grudnia 2017r. do godziny 23:59 .
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany ani związany z portalem Facebook, a uczestnicy konkursu zwalniają Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora Konkursu. 
§ 2 KRYTERIA I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
b) nie jest pracownikiem Organizatora konkursu ani członkiem rodziny pracownika Organizatora konkursu 
2. Kryterium uczestnictwa w konkursie jest: 
a) Polubienie strony Europejskiej Grupy Doradczej https://www.facebook.com/poprostupraca/
b) Polubienie posta konkursowego https://www.facebook.com/poprostupraca/posts/1671996109490132
c) Oznaczenie w komentarzu do posta konkursowego co najmniej 3 osób.
d) Udostępnienie informacji o konkursie (posta konkursowego) na swojej tablicy.
3. Komentarze lub udostępnienia dokonane z kont fikcyjnych nie spełniają warunku uczestnictwa w konkursie.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są: Dysk twardy 1 TGB, Power bank oraz torba do laptopa.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie będzie 3 Uczestników Konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w § 2 niniejszego Regulaminu i zostali wylosowani przez Komisję Konkursową.
3. Komisja Konkursowa została powołana przez Organizatora Konkursu w składzie 3-osobowym: Marzena Rudowicz, Barbara Tomczyk, Kamila Kędzierska. 
4. Losowanie nagród przez Komisję Konkursową odbędzie się dnia 6 grudnia 2017, a jego przebieg zostanie utrwalony na nagraniu, które następnie, najpóźniej do dnia 7 grudnia 2017 zostanie udostępnione na profilu facebookowym Organizatora Konkursu wraz z listą wylosowanych zdobywców nagród. 
5. Nagrody zostaną przekazane wylosowanym osobom po losowaniu w terminie dwóch tygodni.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie przez wylosowanego Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych niezbędnych do jej przekazania w postaci: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego.
2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora Konkursu. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma w każdym czasie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na profilu facebookowym Organizatora Konkursu