Zamknij

Napisz do nas


Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Treść wiadomości

Strona główna > Doradztwo

Doradztwo

Dzisiejszy rynek wymaga od przedsiębiorców szybkiego reagowania i dostosowywania się do zmian. Na rynku pracy powstały odpowiednie narzędzia ułatwiające organizację pracy, zarządzanie personelem czy zespołami pracowniczymi. Zadaniem Agencji Pracy Poprostupraca.pl jest udział w zakresie skutecznej budowy polityki personalnej firm.

Wszystko oparte o wiedzę i doświadczenia sprawdzone w praktyce przez naszych specjalistów.

Doradztwo personalne pozwala dokonać oceny kadry oraz zespołów pracowniczych, w celu weryfikacji czy właściwe osoby zajmują odpowiednie stanowiska w firmie. Źle dobrany zespół powoduje narastające konflikty, które najczęściej przekładają się na pracę zespołu oraz na nieefektywne funkcjonowanie firmy.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZEPROWADZONEGO DORADZTWA

Aby sprawdzić efektywność zatrudnienia w firmie, przy współpracy z osobami odpowiedzialnymi za zatrudnienie, specjalista ds. doradztwa zawodowego:

  • przeprowadza badanie opinii pracowniczej,
  • przeprowadza analizy zatrudnienia u pracodawców, określa kwalifikacje, kompetencje oraz potencjał pracowników, ich predyspozycje oraz inne cechy niezbędne do wykonywania pracy i realizacji celów  na określonych stanowiskach,
  • proponuje ewentualne formy i zakres pozapłacowych elementów wynagrodzenia i systemów motywacyjnych,
  • określenie czynników motywujących poszczególnych pracowników,
  • oferuje swą pomoc w zakresie poszukiwania źródeł ewentualnych konfliktów i ich rozwiązanie,
  • dzięki swojemu doświadczeniu potrafi doradzić klientowi jak wartościować pracę, np. wysokość wynagrodzeń dla konkretnych stanowisk pracy.